Höstens fixardag 2022

Vi träffas vid bodarna preliminärt lördagen den 8/10 kl. 10:00.

Ta med lämpliga verktyg, kratta, spade, handskar, mm!

Anmäl antal deltagare till bron@jarnvagsskogen.se eller SMS 0706455600 senast 3/10, Meddela även önskemål om vegomat etc.

Deltagare bjuds på korv och hamburgare med dryck efteråt ca 13.00.

Järnvägsskogens Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningen är belägen i Arkösund, ca 50 km öster om Norrköping. Föreningen har 89 medlemmar där de flesta är sommarboende.

Styrelsen 2022-2023

Ordförande: Lars Lundin

Kassör: Christer Asplund

Sekreterare: Inger Löfgren

Ledamot: Christina Bergenrup

Ledamot: Örjan Söderholm

Suppleant: Birgitta Häggström

Suppleant: Ia Neumuller

Här nedan finns de dokument, som du kan ladda ner till din dator/mobiltelefon.

(Dokumenten är utan signaturer av dataskyddsskäl.

Original med signeringar finns hos ordförande.)


Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse rev. 1

Bokslutsrapport rev. 1

Resultatrapport rev. 1

Budgetförslag 2022-2023

Rev. 1 har gjorts då utgående balans från  verksamhetsår 2020-2021

var fel. Revideringen påverkar inte resultatet för  verksamhetsåret 2021-2022.