Höstens fixardag 2024

Vi träffas vid bodarna preliminärt lördagen den 5/10 kl. 10:00.

Ta med lämpliga verktyg, kratta, spade, handskar, mm!

Anmäl antal deltagare till bron@jarnvagsskogen.se eller SMS 0706455600 senast 2/10, Meddela även önskemål om vegomat etc.

Deltagare bjuds på korv och hamburgare med dryck efteråt kl. 13.00 ca.

Vi påminner också att alla fastighetsägare ska rensa dikeskanter från sly och buskar i anslutning till sin fastighet,  då snöröjningen annars kan påverkas negativt av detta.

Järnvägsskogens Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningen är belägen i Arkösund, ca 50 km öster om Norrköping. Föreningen har 89 medlemmar där de flesta är sommarboende.

Styrelsen 2023-2024

Ordförande: Lars Lundin

Kassör: Christer Asplund

Sekreterare: Inger Löfgren

Ledamot: Christina Bergenrup

Ledamot: Örjan Söderholm

Suppleant: Birgitta Häggström

Suppleant: Ia Neumuller

Här nedan finns de dokument, som du kan ladda

ner till din dator/mobiltelefon.

(Dokumenten är utan signaturer av dataskyddsskäl.

Original med signeringar finns hos ordförande.)


Kallelse till årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse 2022-2023

Budget 2023-2024

Revisionsberättelse

Resultatrapport

Balansrapport

Motion

Årsmötesprotokoll 


Observera att det inte längre får slängas något ris på marken vid Hemvärnsgården utan tillstånd från Mikkel Gade!

Medlem som haft utlägg för samfälligheten ska använda nedanstående dokument för registrering och betalning. Vi följer det statliga reglementet. Maila informationen till bron@jarnvagsskogen.se